QUẦN ÁO - ĐẦM THU ĐÔNG

ÁO LEN SỌC CÓ CỔ
ÁO LEN ĐỤC LỖ CỔ TRÒN
ÁO LEN 2 DÂY CỔ VUÔNG
ÁO LEN CỔ TIM TAY DÀI
ÁO LEN KẺ SỌC BẸT VAI
ÁO DỆT KIM CỔ V TAY NGẮN
ÁO LEN KẺ MỎNG KẺ SỌC
ÁO LEN SỌC SÁT NÁCH
ÁO KHOÁC LEN SỌC
Áo dệt kim họa tiết caro
ÁO LEN CỔ V HỌA TIẾT