QUẦN

QUẦN JEAN NGỐ TÚI THÊU
QUẦN JEAN 9 TẤC ỐNG RỘNG
QUẦN NGỐ JEAN ĐỎ MẬN
QUẦN SỌT LỬNG XANH LÁ
QUẦN SỌT LỬNG KEM
QUẦN JEAN DÁNG SUÔN
QUẦN ỐNG RỘNG GIẢ VÁY
QUẦN JEAN NÚT TRƯỚC SAU
QUẦN SHORT JEAN LAI TUA RUA
QUẦN JEAN LOE XANH ĐẬM
QUẦN JEAN BAGGY XANH ĐẬM