QUẦN

QUẦN VOAN GIẢ VÁY
QUẦN HỌA TIẾT THỔ CẨM
QUẦN SỌT TUA RUA
QUẦN THUN LỬNG ỐNG RỘNG
QUẦN SỌT KAKI XANH LÁ
QUẦN SỌT CUỐN LAI
QUẦN ỐNG RỘNG XẾP LY
QUẦN JEAN ỐNG SUÔNG